پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت‌های متفاوت از مرگ‌های مشکوک در ایران

علت مرگش چه بود: ناراحتی قلبی و فشار روحی یا حمله مأموران امنیتی؟ پنج روز پس از فوت هاله سحابی فعال ملی و مذهبی در ایران بسیاری یقین دارند که او در مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله سحابی زیر ضربات مأموران امنیتی جانش را از دست داد، از جمله بیش از ۷۰۰ فعال سیاسی و حقوق زنان. مجید خیام دار نگاهی دارد به این پرونده بحث برانگیز که یادآور مواردی مشابه در سالهای گذشته است.