پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه کشمکش دولت و مجلس بر سر نفت

رئیس مجلس ایران می گوید که اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور وزارت نفت بر خلاف قانون است، نمایندگان ویژه ای از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر جنجالی آقای احمدی نژاد که این اختیار را دو سال پیش گرفتند ولی مجلس، اکنون معترض شده است. اصلا چرا این گروه در حیاتی ترین وزارتخانه ایران، صاحب اختیار شدند و چرا حالا حضورشان غیرقانونی خوانده شده است؟

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد