پاسخ‌های مشاور ارشد میرحسین موسوی به سوال های بینندگان 'نوبت شما'

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در برنامه ویژه نوبت شما به سوال های بینندگان تلویزیون فارسی بی بی سی پاسخ داد.

بخشی از پاسخ های آقای امیرارجمند درباره اعضا و نقش شورای هماهنگی سبز امید، سخنان سید محمد خاتمی درباره آشتی ملی، موضع میر حسین موسوی و جنبش سبز درباره ولایت فقیه و استراتژی این جنبش در خصوص انتخابات پیش رو را می توانید به صورت خلاصه در این گزارش بخوانید:

 • ایجاد یک شورا برای ادامه راه و سرعت بخشیدن به جنبش، از ابتدا یعنی چند روز بعد از ۲۵ خرداد مورد نظر بوده است؛ شورایی که بتواند نقطه نظرهای تشکلات عمده و اساسی را بیان بکند و دیدگاه های متنوع موجود در جنبش را بازتاب بدهد. اما به دلیل فضای امنیتی کشور، امکان تشکیل و معرفی شورا وجود نداشت تا اینکه قبل از دستگیری رهبران جنبش، این کار انجام شد.
 • در شرایط امنیتی که وجود دارد، اعلام اسامی اعضای شورا امکانپذیر نیست.
 • وقتی که رهبران در زندان هستند و تمام راه های ارتباطی با آنها قطع شده است، امکان مشورت با آنها در این شرایط وجود ندارد، بلکه باید بر اساس اصولی که بنا کرده اند و مورد تأکید قرار داده اند، بر آن اساس حرکت کنیم.
 • این شورا یک هماهنگ کننده است و هیچوقت ادعای رهبری جنبش را نداشته است.
 • محل اقامت اهمیت اساسی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که چه کار می کنیم و با چه هدفی. وظیفه ای بر عهده من قرار گرفته که ایفای آن وظیفه مستلزم وجود من در خارج از کشور بوده است.
 • تظاهرات خیابانی تنها راه کار نیست. باید تمام تاکتیک های ممکن را مورد استفاده قرار بدهیم: مانند تظاهرات، اعتصاب، مقاومت مدنی، تحصن...
 • ما دنبال راهکارهایی هستیم که مردم بتوانند با کمترین هزینه، بیشترین میزان حضورشا را محقق بسازند.
 • (در مورد حرف های محمد خاتمی) به مردم ظلم شده است... ولی در مورد نهادهای خاص یاافراد خاص، اگر به آنها ظلم شده، خودشان به خودشان ظلم کردند؛ خودشانجایگاه نهادها را تقلیل دادند و با تجاوز از حدود اختیارات و وظایفشان، مشروعیتشان را از بین بردند. اینجاست که باید عذرخواهی از مردم صورت بگیرد؛ از آنهایی که مشخصاً مورد ظلم قرار گرفتند.
 • این آقایان از راهپیمایی همه مردم در دنیا حمایت کردند؛ از راهپیمایی مردم مصر و تونس و ... ولی وقتی به مردم ایران و سوریه می رسد، چیز دیگری می گویند. اگر راهپیمایی حق همه است، خوب حق ما هم هست.
 • قانون اساسی تا هنگامی که به طرق دموکراتیک مورد بازنگری قرار نگیرد و تغییر پیدا نکند، مبنا و چارچوب حرکت خواهد بود، اما هر کسی حق دارد به یک یا چند بخش از این قانون یا کل آن اعتقاد نداشته باشد.
 • قانون اساسی به معنای محدودبودن قدرت است.
 • ما یک جنبش مستقل ملی هستیم. ایران نه لیبی است نه عراق نه تونس و نه مصر... ما نه حمایت خارجی را می خواهیم نه دخالت خارجی را.
 • موسوی و کروبی بر این تأکید جدی داشتند که جنبش سبز یک جنبش متثکر است، اما مانند هر جنبش دیگری یک محدوده ای دارد. یکی از خطوط قرمز این جنبش، بحث جریان هایی است که از استراتژی های مسلحانه دفاع کرده و همچنان دفاع می کنند؛آنهایی که در صدد بازگشت نظام سلطنتی مطلقه و غیرمسئول هستند؛ یا آنهایی که با سند و مدرک مشخص شده که وابسته به خارج هستند.
 • بحث اقلیت ها (از جمله اقلیت های مذهبی) و قومیت ها یک مسئله حقوق بشری است و حقوق آنها از مبانی جنبش است.
 • (در مورد اختلافات دولت و رهبر) اختلاف بر سر میزان قدرت، توزیع قدرت بین دو جناح و انحصار قدرت و منابع اقتصادی است و اساساً به نحوه و روش حکومت ارتباط ندارد؛ روش هر دو طرف اقتدارگرایانه است. اما ما به دنبال روش حکومت دموکراتیک هستیم برای اداره کشور.
 • انتخابات برای ما هم استراتژی است و هم تاکتیک. ما یک جنبش مسالمت آمیز و به فکر گذار دموکراتیک هستیم؛ لذا ما هیچوقت انتخابات را به طور مطلق نفی نمی کنیم. اما ادعای شرکت بدون هیچ قید و شرط هم معنا ندارد. ما مجبور نیستیم در هر انتخاباتی شرکت کنیم.
 • می خواهند انتخابات صوری برگزار بکنند که مردم در آن جایی ندارند و ما باید این را اول افشا بکنیم و تلاش کنیم به سمت یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برویم. یک مجموعه ای از شرایط باید محقق شود تا فکر کنیم ببنیم می توانیم در انتخابات حضور موثر داشته باشیم یا نه... همان بحث آزادی مطبوعات، احزاب، زندانیان سیاسی، همچنین مطمئن باشیم که نظارت استصوابی وجود ندارد.
 • تحقق حق تعیین سرنوشت مردم، هدف اصلی ماست.

مطالب مرتبط