پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس

تقریبا ۹ ماه مانده است به انتخابات مجلس ایران. تا همین چند وقت پیش صحبت از این بود که در نبود اصلاح طلبان کار برای اصولگرایان آسانتر خواهد بود. اما وقایع اخیر نشان از چیز دیگری دارد. در گفتمان سیاسی طرفداران حکومت، حالا آنچه جریان انحرافی می خوانند، جای جریانی را گرفته که به آن فتنه می گفتند. جریان انحرافی به اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اطلاق می‌شود. امروز نایب رئیس مجلس گفت اصولگریان، بدون حضور جریان انحرافی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد. با این حساب تکلیف این همه صحبت و پند و اندرز برای وحدت و اتحاد بین اصولگریان چه می‌شود؟

مجید خیام دار گزارش می‌دهد