پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها به ماجرای تجاوز به زنان در خمینی‌شهر

ماجرای تجاوز به زنان در یک مهمانی در خمینی شهر در حومه اصفهان بعد از سه هفته هنوز خبرساز است. دادستان خمینی شهر گفته رئیس قوه قضائیه دستور داده این پرونده بطور ویژه رسیدگی شود. بحث برای اهالی منطقه حالا بحث آبرو ست. آبرو در مقوله تجاوز همیشه اهمیت چشمگیری دارد. بسیاری از قربانیان به همین خاطر هیچ گاه شکایتی مطرح نمی کنند. اگر هم مطرح کنند در بسیاری از موارد متهم می شوند که خودشان را در معرض تجاوز قرار داده اند، آیا قوانین ایران برای رسیدگی به پرونده های تجاوز روشن است و به حد کافی از قربانی حمایت می کند؟

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد