پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشتباهات بنی صدر از زبان خودش

ابوالحسن بنی‌صدر در اواخر سال ۱۹۸۱ میلادی (پائیز ۱۳۶۰) در گفت و گویی با گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی از اشتباهات سیاسی خود می گوید.