پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با رجوی پس از خروج او از ایران

مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران پس از خروج از این کشور در سال ۱۳۶۰، در گفت و گویی با باقر معین، گزارشگر وقت رادیو فارسی بی‌بی‌سی، از دلایل و چگونگی خروج خود می گوید.