پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در ایران

امروز قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گزارشگر ویژه‌اش برای ایران را انتخاب کند. سازمان ملل متحد در سالهای بعد از انقلاب دو گزارشگر حقوق بشر به ایران فرستاده بود، آخرین آنها موریس کاپیتورن از سال ۷۴ تا ۸۰ شمسی.

بهمن کلباسی، بی‌بی‌سی، با موریس کاپیتورن گفت‌وگو کرده و از او پرسیده است که گزارش‌های نماینده ویژه حقوق بشر تا چه حد ممکن است در بهتر شدن شرایط ایران موثر باشد؟