پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های پیش‌روی گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران

امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خود در ژنو سوئیس احمد شهید، نخست وزیر پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران منصوب کرد. چندی پیش نام سه نفر به عنوان نامزد این ماموریت اعلام شده بود.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد