پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پی‌گیری استیضاح وزیر امور خارجه در مجلس ایران

در پی امضای طرح استیضاح وزیر امور خارجه؛ علی اکبر صالحی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفته است. دستکم ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ایران، خواهان استیضاح وزیر امور خارجه هستند. اعتراض نمایندگان به انتصاب یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون جدید اداری و مالی وزات امور خارجه است. نمایندگان مجلس؛ محمدشریف ملک زاده را متهم به فساد مالی کرده اند. وزیر امور خارجه اما می گوید سندی برای اثبات این اتهام وجود ندارد.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد