پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشارهای مجلس ایران بر دولت

تهدید به استیضاح وزیر خارجه بر سر معاون جدیدش تازه ترین نمونه از حملات مجلس ایران به دولت این کشور است که در هفته های اخیر شدت بیشتری گرفته است. حتی حمایتهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی از دولت هم نتوانسته فشارهای مجلس بر قوۀ مجریه را کم کند.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد