انتقاد ایران از جلوگیری از حضور نمایندگانش در جلسات ایمنی آژانس اتمی

حق نشر عکس Reuters
Image caption رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین به سر می برد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از جلوگیری از حضور نمایندگان آن کشور در جلسات ایمنی و آموزشی آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد انتقاد کرده است.

فریدون عباسی گفته است: "آژانس بین المللی انرژی اتمی، بدون رعایت مسائل حقوقی و قانونی در بعضی از کنفرانس ها و کارگاهها، جلوی شرکت متخصصان ایرانی را گرفته است."

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در کنفرانس ایمنی هسته ای در وین پایتخت اتریش به سر می برد.

آقای عباسی در جریان یک کنفرانس خبری در وین، از جلوگیری از شرکت متخصصان و دانشمندان ایرانی در کنفرانس های علمی خبر داده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این موضوع را "محروم کردن جامعه جهانی از بخشی از دستاوردهای فکری بشری تولید شده در ایران" توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا آقای عباسی گفته "در کنفرانسی که اخیرا در ژاپن برگزار شد، جلوی شرکت تعداد زیادی از جوانان ایرانی که دارای مقالات علمی بودند گرفته شد."

او این اقدام را "بسیار زشت و غیر انسانی" توصیف کرده و گفته که ایران اعتراض خود را به آژانس اعلام کرده است.

آقای عباسی می گوید که مدیر کل آژانس را برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران دعوت کرده است.

در جریان ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا تاکنون چند دور تحریم علیه ایران به تصویب رسانده است.

شورای امنیت سازمان ملل محدودیت هایی را در زمینه دستیابی ایران به فناوری اتمی وضع کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با استناد به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا برنامه غنی سازی اورانیوم خود را تعلیق کند.

ایران می گوید برنامه های اتمی اش صلح آمیز است و قطعنامه های شورای امنیت را خلاف معاهده منع گسترش سلاح های اتمی می داند که از فن آوری صلح آمیز اتمی حمایت می کند.