پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان

وزیر دفاع ایران از طرح ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. سرتیپ احمد وحیدی پس از پایان سفری دو روزه به افغانستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که اگر آمریکایی ها به گفته او عاقل باشند نباید با تلاش برای استقرار پایگاه های دائمی در افغانستان خود را با یک دردسر بلندمدت مواجه کنند. قرار است پیش نویس سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان به زودی تهیه شود و مقام های دو کشور آمریکا و افغانستان روی جزئیات آن با هم به توافق برسند.

سینا علی نژاد در گفتگو با هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، ابتدا از او پرسید که مخالفت ایران با حضور دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر جنبه عقیدتی دارد یا جنبه امنیتی؟