پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مکالمات تلفن در ایران

خبرگزاری مهر گزارش داده ۴ هزار پرونده قاچاق مکالمات تلفن در قوه قضاییه ایران در انتظار رسیدگی است. قاچاق مکالمات تلفنی، اشاره ایست به برقراری ارتباط تلفنی از طریق اینترنت یا VOIP. پدیده‌ای که هر چند جدید نیست، اما افزایش استفاده روز افزون از آن، درآمد شرکت های مخابراتی از محل ارتباطات راه دور را به شدت کاهش داده.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.