پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشار مجلس ایران بر احمدی‌نژاد

طرح سوال صد نماینده از رئیس جمهوری ایران به هیات رئیسه مجلس داده شد. محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری ایران شده که نمایندگان مجلس می خواهند با استفاده از حقشان او را به پاسخگویی وادار کنند. البته در شش سال اخیر نمایندگان دوازده بار قصد طرح سوال از او را به خاطر آنچه تخلف از قانون می دانند، داشته اند، ولی یا شمارشان اندک بود یا ملاحظه می کردند. در روابط داخلی حکومت ایران، چه تغییری پیش آمده که حالا مجلس به راحتی سئوال از رئیس جمهوری را طرح می‌کند؟

مهرزاد کهن‌روز گزارش ‌می‌دهد