پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای توقف سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس

دو عضو هیأت رئیسه مجلس ایران می‌گویند اکثر اعضای این هیأت با طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد مخالفند و تلاش می‌کنند نمایندگان را قانع کنند که سؤال طرح نشود. صد نماینده طرح سؤال از آقای احمدی‌نژاد را به دلیل آنچه تخلفات دولت می خوانند امضا کرده بودند، اما گزارش شده شماری امضای خود را پس گرفته اند. مجید خیام دار گزلرش می دهد.