پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین اشاره مشخص محمود احمدی نژاد به بازداشت نزدیکانش

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، امروز برای اولین بار به طور مشخص به بازداشت نزدیکانش اشاره کرده. او گفت که به این بازداشت‌ها اشکالاتی وارد کرده و آن‌ها را در نامه‌ای به قوه قضاییه اطلاع داده. آقای احمدی نژاد تاکید کرده که خط قرمز او، اعضای دولتش است. از قول آیت الله خامنه‌ای هم نقل شد که از برخورد با دولت انتقاد کرده. آیا این‌ها کافی است که محافظه کارانی که کمر به حذف اطرافیان محمود احمدی نژاد بسته اند کوتاه بیایند؟ یا جدال درون گروهی اصولگرایان ادامه می‌یابد؟

گزارش از مجید خیامدار.