پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوبت به مجسمه آریوبرزن رسید

بتازگی در بعضی شهرهای ایران، مجسمه های اسب و اسب سوار را بزیر کشیده اند. دلیلی هم داده نشده است. گرچه حدس و گمان زیاد هست. اول نوبت اسبهای طلایی و عراده زرین ایران باستان در شهر ساری در شمال بود که یک شبه از میدان ورودی شهر کله پا شدند؛ مجسمه های ساخت ایتالیا که ۵۰ سال پیش نصب شده بود. حالا نوبت مجسمه آریوبرزن، سردار ایرانی، رسیده که قرار است از میدانی به همین نام در شهرستان یاسوج در جنوب غربی ایران پایین آورده شود. گفته شده سپاه پاسداران خواستار این اقدام شده است.

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد