پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'قاچاق کالا در پوشش واردات کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی'

"این غلط است که هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می برد و می آورد". هشدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که می گوید نباید در زمینه قاچاق کالا برای فرد یا سازمانی مصونیت قائل شد. آقای احمدی نژاد می گوید که کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم باید از مرز قانونی وارد شود. تاکنون از قاچاق کالا در پوشش واردات کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی حرفهایی به میان آمده بود ولی این اولین باری است که رئیس جمهوری در ایران به این نکته اشاره کرده و خواهان کنترل گمرک ایران بر تمام اسلکه ها و گذرگاههای مرزی شده است.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد