پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با یکی از نامزدهای گزارشگری حقوق بشر در ایران

در حالیکه مقامهای ایران اعلام کرده اند گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به کشور نمی پذیرند، احمد شهید، گزارشگر جدید، کارش را از دفتری نه در تهران که در آمریکا آغاز کرده است. درخواستهای زیادی از آقای شهید برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده، اما امکان موفقیت او چقدر است؟ این سوالی است که مهرنوش پورضیایی خبرنگار بی بی سی در واشنگتن با روبرتو توسکانو مطرح کرده، یکی از سه نامزد گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر در ایران و سفیر پیشین ایتالیا در تهران.