پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد متقابل ایران و دولت کردستان عراق از یکدیگر

یک مقام عالی رتبه نظامی ایران، که نامش اعلام نشده، از دولت کردستان عراق انتقاد کرده که به پژاک گروه مسلح کرد مخالف دولت ایران کمک می کند. این گفته ها در پی اظهارات چند روز پیش مسعود بارزانی، رییس دولت خودگردان کردستان، مطرح می شود که از بمباران روستاهای مرزی توسط ایران به شدت انتقاد کرده بود.

ژیار گل گزارش می‌دهد