پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی ایران و ترکیه درباره بحران سوریه

تحولات سوریه مهمترین موضوع گفتگوهای وزیر خارجه ترکیه با مقامهای ایرانی بود. احمد داوداغلو در ادامه سفر منطقه‌ای‌اش به ایران رفت تا این دو کشور درباره اوضاع منطقه سیاستهای هماهنگ‌تری داشته باشند؛ مخصوصاً در مورد سوریه که آنها را سر دوراهی قرار داده است.

مجید خیام دار گزارش می دهد.