پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش چشمگیر فروش کلیه در ایران

سایتهای خبری در ایران نوشته اند بازار فروش کلیه داغ است. و بعضی از دختران جوان هم به عنوان فروشنده کلیه وارد بازار غیر رسمی فروش این عضو شده اند. بر اساس آمارهایی که سایتهای خبری در ایران داده اند سال گذشته حدود ۲ هزار و ۳۰۰ عمل پیوند کلیه انجام شده است. انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفته تعداد بیماران کلیوی ۲۰ درصد بیشتر شده است.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد