مصباح یزدی: هنوز هم از احمدی‌نژاد حمایت می‌کنم

محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیان پر نفوذ قم، گفت که حمایت او از محمود احمدی نژاد در گذشته "تأیید شعارها و اصول انقلاب" بوده است.

او امروز چهارشنبه ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) به خبرگزاری مهر گفت که عقیده داشته باید از آقای احمدی نژاد در مقابل رقبایش حمایت کرد و افزود: "هنوز هم به احمدی نژاد اعتقاد دارم و از او حمایت می کنم".

آقای مصباح یزدی در ماه های اخیر از جمله صریح ترین منتقدان حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد بود و بارها نسبت به خطر "جریان انحرافی" در دولت هشدار داده بود.

او امروز در توضیح تشبیه نزدیکان آقای احمدی نژاد به فراماسون ها که از او نقل شده بود، گفت: "به اعتقاد من، کارهای آنها در نهایت به تضعیف اسلام و نظام اسلامی می انجامد و این خواسته فراماسون ها و دشمنان اسلام است".