گفتگوهای تجاری ایران و نیجریه در پی یک دوره روابط متشنج

به گزارش خبرگزاری فرانسه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست هشت کشور درحال توسعه به نیجریه رفته است.

دامیان آگوو سخنگوی وزارت خارجه نیجریه به این خبرگزاری گفت: "او برای شرکت در نشست وزرا و کمیسرهای گروه دی۸ به نیجریه آمد."

مقام های سفارت ایران نیز انجام این سفر را تایید کرده اند.

روابط ایران و نیجریه سال گذشته پس از کشف یک محموله سلاح در ماه اکتبر گذشته در بندر لاگوس که در ایران بارگیری شده بود سرد شد.

عظیم آقاجانی شهروند ایرانی که ادعا می شود عضو سپاه پاسداران است به اتهام وارد کردن این محموله شامل راکت، مواد منفجره و نارنجک تحت محاکمه قرار دارد.

این محموله سلاح می تواند ناقض تحریم های سازمان ملل علیه ایران در ارتباط با برنامه اتمی این کشور باشد.

آقای آگوو گفت که سفر آقای صالحی ربطی به مساله محموله سلاح ندارد: "ربطی به آن ندارد. او مشخصا برای نشست دی۸ آمده است."