قاضی اسپانیایی درباره حمله اردوگاه اشرف تحقیق می کند

قاضی دادگاهی در اسپانیا درباره آنچه ادعا می شود نقش سه درجه دار عراقی در یک حمله مرگبار در ماه آوریل به اردوگاه اشرف است تحقیق می کند.

قاضی فرناندو آندرو از ژنرال علی غیطان مجید فرمانده کل ارتش عراق و دو افسر دیگر خواسته است در ماه اکتبر در برابر او حاضر شوند.

این حکم روز ۱۱ ژوئیه صادر شده بود و خبرگزاری فرانسه وجود آن را روز پنجشنبه گزارش کرد.

آقای آندرو قبلا در ماه ژانویه تصمیم گرفته بود در باره حمله دیگری به محل اقامت اعضای مجاهدین در سال ۲۰۰۹ که ۱۱ کشته به جا گذاشت تحقیق کند.

حکم تازه می گوید که این تحقیقات اکنون شامل حمله ۸ آوریل گذشته نیز خواهد شد.

سربازان عراقی روز ۱۹ فروردین (۸ آوریل) با خودروهای زرهی به اردوگاه نزدیک شدند و به سوی ساکنان آن تیراندازی کردند که به گفته اعضای یک هیأت پارلمانی اروپا، ۳۵ مرد و زن ساکن اردوگاه در اثر این حمله کشته شدند.