پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'مهدویت' و تحولات جهان عرب

امروز در ایران زادروز امام دوازدهم شیعیان جشن گرفته می شود. اظهارنظرها درباره ارتباط با این امام، امسال به اختلاف نظر شدید جناح های سیاسی در ایران منجر شده است. بحث مهدویت اما، در خارج از ایران هم داغ است و حوادث جاری جهان عرب به آن دامن زده است، بویژه آنچه در سوریه می گذرد.

مهرداد فرهمند از لبنان گزارش می‌دهد