پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات ایران در فروش نفت

ایران می گوید که بدهی نفتی هند به این کشور به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران گفته که مشکل پرداخت بهای خرید نفت هند از ایران، به نظام بانکی مربوط نیست و سیاسی است. اما مشکلات صنعت نفت ایران به این مشکل محدود نمی شود.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد