پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تردید در آمار دولت درباره میزان رشد اقتصادی ایران

آمار رشد اقتصادی ده درصدی که رئیس جمهوری ایران اعلام کرده، باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور شده است. مصطفی پور محمدی گفته محمود احمدی نژاد باید برای این آمار، شواهد و مدارک ارائه کند. این درحالیست که سه سال است این آمار به طور رسمی اعلام نشده است. از طرف دیگر، آقای پورمحمدی اعلام کرده که هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است. او گفته نباید گذاشت که صندوق توسعه ملی به سرنوشت، صندوق ذخیره ارزی دچار شود. این گفته ها آیا تنها در چارچوب مسائل اقتصادی است یا فراتر از آن به مسائل سیاسی بین رئیس جمهوری و مخالفان محافظه کارش مربوط می شود.

مجید خیامدار گزارش می‌دهد