پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تعداد سینماگران بازداشتی‌ در ایران

ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران به رادیو فارسی بی بی سی گفته همسرش در حالی به دلیل بازی در فیلم "تهران من، حراج" بازداشت شده که این فیلم از وزارت ارشاد مجوز داشت. آقای تقوایی می گوید همسرش، مرضیه وفامهر، پس از دستگیری به زندان قرچک ورامین منتقل شده و در یک ماه گذشته در همین زندان نگهداری شده است.