پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش سازمانهای حقوق بشری به اعدام علنی سه نفر در کرمانشاه

فیلمی بحث برانگیز از اعدام سه نفر در کرمانشاه که در دو روز گذشته بر روی اینترنت گذاشته شده، انزجار سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است. آنها می گویند ایران باید به این نوع اعدامها، که حرمت انسان را نادیده می گیرد پایان دهد. سازمان عفو بین الملل می گوید این نوع اعدامها بجای تقویت امنیت، خشونت را در جامعه تشدید می کند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد

این گزارش حاوی تصاویری است که شاید برای بعضی از بینندگان دلخراش باشد.