پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای کودک آزاری های اخیر ایران

روز گذشته کودکی به نام پارسا، چهار ساله، براثر شکنجه های مادرش دچار مرگ مغزی شد و تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند. مادر پارسا هم اکنون در زندان است و مقام های قضایی در حال رسیدگی به این پرونده اند.امروز هم از همدان خبر رسید که دختر پنج ساله ای قربانی بیماری روانی مادرش شد. این ششمین رفتار خشونت آمیز پدر و مادرها با فرزندانشان در چهار ماه گذشته است که در رسانه ها بازتاب گسترده داشته است.

مسعود آذر، بی بی سی، گزارشی می دهد.