پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشی برای همبستگی با زندانیان سیاسی ایران

تعدادی دانشجو امروز در لندن برای اعلام همبستگی با فعالان سیاسی ایرانی که در زندان بسر می برند، نمایشی اجرا کردند.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارشی می دهد.