پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی تبلیغات آژانس‌های مسافرتی در مجلس ایران

یک نماینده مجلس ایران گفته کمیسیون اصل نود در حال بررسی تبلیغات آژانس های مسافرتی برای بیگانگان است. غلامرضا اسداللهی همچنین گفته این آژانس های مسافرتی باید به جای تبلیغ برای کشورهای خارجی، گردشگران را به سفر در داخل ایران تشویق کنند. اما چرا بار دیگر مقام های رسمی در ایران به سراغ موضوع سفرهای خارجی ایرانیان رفته اند؟

آیدین صالحی گزارش می‌دهد