پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بدهی‌های میلیاردی خریداران نفت به ایران

روزنامه فایننشال تایمز نوشته که طلب نفتی ایران از چین در دو سال گذشته از مرز بیست میلیارد دلار گذشته است. در ماههای گذشته بارها مشکل دریافت پول فروش نفت به هند مطرح بود، اما ظاهرا این مشکل، تنها به یکی از خریداران نفت ایران محدود نمی شود. فایننشال تایمز، همچنین نوشته که ایران صدور نفت به هند را متوقف کرده و حالا طرف هندی به سراغ عربستان سعودی و عراق رفته است. اما این تحول چه مشکلی برای ایران ایجاد خواهد کرد.

مجید خیامدار گزارش می‌دهد