پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمنه بهرامی؛ بیش از ۶ سال تلاش برای درمان آثار اسیدپاشی

آمنه بهرامی بعد از حادثه اسید پاشی، برای درمان به اسپانیا رفت. خودش می گوید اگر درمان را به موقع شروع کرده بود شاید می توانست یکی از چشمانش را از نابینایی کامل نجات دهد.

بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد