پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر مردم این کشور

افرایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران چه تاثیری بر مردم ایران گذاشته است؟ مقامات آمریکا مصرانه می‌گویند این تحریم‌ها فقط برای توقف برنامه‌ هسته‌ای ایران تنظیم شده است و هدف‌اش مردم ایران نیست. منتقدان اما می‌گویند مردم ایران هر روز با پیامدهای این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. مدیرکل میز ایران وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی با خبرنگار ما گفته این انتقادها را می‌پذیرد و دولت آمریکا به تحریم‌های جدید نیاز ندارد.

بهمن کلباسی از واشنگتن گزارش می‌دهد.