پیشنهادات دولت برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

مجلس حق نشر عکس Majlis
Image caption به نظر کارشناسان پیشنهادات دولت برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، نوعی دخالت در امور قوه مقننه است

معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران گفته است که هیئت دولت، ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی درباره هدف از ارائه این پیشنهاد گفته است: "این پیشنهادات در راستای تعامل هرچه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس ارائه شده است."

آقای تاج الدینی موارد پیشنهادی دولت به مجلس را شامل اصلاح مواردی همچون اعلام وصول، بررسی سوال و استیضاح، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه، تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس و الزام روسای قوه مجریه و قضائیه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس عنوان کرد.

این پیشنهادات در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که نحوه اداره مجلس و شیوه قانونگذاری را آئین نامه داخلی مجلس مشخص می‌کند.

پیشنهادات مطرح شده دولت در نوع خود بی سابقه است. کارشناسان می گویند که این کار دولت به نوعی دخالت در کار قوه مقننه است.

در حالیکه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، روسای قوای مجریه و قضائیه موظفند که هرساله به مجلس گزارش ارائه دهند، دولت با این کار مخالف است و می گوید این کار با اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا از یکدیگر مغایر است.

با آن که دولت محمود احمدی نژاد موظف بوده هر ساله گزارش وضعیت اقتصادی کشور را در صحن علنی مجلس گزارش کند اما در چند سال گذشته هیچ گزارشی به مجلس ارائه نکرده است.

یکی دیگر از پیشنهادات دولت به مجلس درباره استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص است که مجلس به عنوان ابزار نظارتی از آن استفاده می کند.

دولت پیشنهاد کرده است که بخشی از آئین نامه داخلی مجلس در مورد بررسی ناکارآمدی مسئولان دولتی اصلاح شود و افزوده که این موضوع جزو اختیارات قوه مجریه است و بنابر قانون اساسی این کار استقلال قوا را نقض می کند و مغایر قانون اساسی است.

پیشنهاد دیگر دولت مربوط به بودجه سالانه کشور است که مجلس دولت را موظف کرده که در تاریخ معینی بودجه را به مجلس ارائه کند در غیر اینصورت چند دوازدهم بودجه به مجلس داده شود اما دولت می گوید این الزام نیز مغایر قانون اساسی است.

در سال جاری خورشیدی برای اولین بار پس از انقلاب، به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس در اواخر سال گذشته بودجه دو ماه از سال را تصویب کرد و بررسی لایحه بودجه به سال جاری موکول شد.

مواردی نظیر ارائه متمم بودجه، نحوه رای گیری درباره سوال از وزرا، نحوه استیضاح از وزرا و طرح تحقیق و تفحص از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط دولت است.

مطالب مرتبط