پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی سیاسی شاپور بختیار در قبل و بعد از انقلاب

خود را مرغ توفان خواند و در گردباد سهمگینی که ایران را فرا گرفته بود وارد صحنه سیاسی کشور شد. نهایتا جان خود را در این راه از دست داد. بیست سال پیش در چنین روزی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی در پاریس کشته شد. اما همان ۳۷ روز نخست وزیری‌اش کافی بود تا به یکی از شخصیتهای مهم تاریخ معاصر ایران تبدیل شود.

ژیار گل گزارش می‌دهد