پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف ۱۳ رشته علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رسانه های ایران از حذف ۱۳ رشته علوم انسانی از میان رشته های امسال دانشگاه علامه طباطبایی تهران گزارش داده اند. داوطبان تحصیل در بعضی رشته ها امسال آنها را در میان دفترچه های انتخاب رشته ندیدند. روزنامه نگاری، علوم اقتصادی و علوم تربیتی از رشته های حذف شده در این دانشگاه هستند. گفته می شود دلیل حذف این رشته ها، اجرای سیاست بازنگری در رشته های علوم انسانی است.

مهین شفائی گزارش می دهد