احمدی نژاد: هیچ کس صدای مخالفان را در لندن نمی شنود

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران از افراد خشمگین در بریتانیا که دست به تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه ها زده‌اند، با عنوان "اپوزیسیون" یا مخالفان دولت یاد کرده است.

آقای احمدی نژاد در جریان گفت و گویی با خبرنگاران در پایان جلسه هیات دولت گفته است: "اپوزیسیون واقعی مردمی هستند که این روزها در کف خیابان‌های لندن کتک می‌خورند و کشته می‌شوند و هیچ کس صدای آنها را نمی‌شنود."

آقای احمدی نژاد خطاب به مقام‌های بریتانیا گفته است که دنیا تغییر کرده است و دوره این که چند خانواده سرمایه‌دار به هر نامی و با هر لقبی باشند، سایر دولت‌ها و ملت‌ها را غارت کنند و بقیه مردم نیز برده آنها شوند، به سر آمده است.

رئیس جمهور ایران از آنچه که "اوباش و قاچاقچی" نامیدن اغتشاشگران در بریتانیا خوانده انتقاد کرده و گفته است: "اگر انگلیس تا به این حد قاچاقچی دارد باید محاکمه شوند و سازمان ملل نیز دور این کشور را دیوار بکشد، قاچاقچی‌ها را محاصره کند تا دنیا از قاچاق مواد مخدر راحت باشد"