پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال پذیرش طرح گام به گام روسیه از سوی ایران

صحبتهای یکی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران درباره طرح گام به گام روسیه برای حل مسئله هسته ای ایران قدری با سخنان گذشته بعضی از مقامهای حکومتی از جمله رییس جمهوری ناهمخوان است. حسین نقوی حسینی گفته ایران با این طرح موافقت کرده است. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به ایران و حرفهایی که محمود احمدی نژاد به یک شبکه تلویزیونی روس گفته این احتمال را تقویت می کند.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد