نامه اعتراضی تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ به دادستان تهران

اوین حق نشر عکس oo
Image caption بر اساس برخی گزارش ها که در هفته های گذشته در سایت های متعلق به مخالفان حکومت منتشر شد تعدادی از زندانیان معترض به نتایج انتخابات هنوز به مرخصی نیامده اند

تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین با نوشتن نامه ای سر گشاده خطاب به محمود جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به "نقض قوانین و حقوق سیاسی" خود اعتراض کرده اند.

به گزارش سایت کلمه، نزدیک به اصلاح طلبان این زندانیان سیاسی در نامه خود آورده اند: "بیش از یکسال است که از دادستانی شما می گذرد و در این مدت بسیاری از ما از ملاقات حضوری با خانواده هایمان، تماس تلفنی و حق مرخصی به عنوان حقوق اولیه یک زندانی محروم شده ایم. محدویت هایی که به دستور شخص شما ایجاد شده است."

این زندانیان در ادامه نامه اعتراضی خود با اشاره به اینکه "ملاقات حضوری و امکان استفاده از تلفن و مرخصی جرئی از حقوق زندانیان است"، نوشته اند:"اعطای ملاقاتهای حضوری و مرخصی به صورت گزینشی و کاملا سلیقه ای در دفتر شما اعمال می شود و خود شما این روال غیر قانونی را نظاره گر هستید."

پیش از این جعفری دولت آبادی در ارتباط با اعطای مرخصی به زندانیان حوادث انتخاباتی سال ۸۸ گفته بود: "زندانیانی که در مسیر اصلاح گام برداشته اند، می توانند در حد چارچوب های آیین نامه، به آنان کمک کرد."

دادستان تهران در ارتباط با جزئیات آنچه "گام برداشتن در مسیر اصلاح" خواند توضیح نداده اما افزوده بود: "مرخصی زندانیان امنیتی باید با هدفمندی انجام شود و اگر احساس کنیم که در قالب و چارچوب این الگو است و این افراد برای اصلاح خود اقداماتی انجام داده اند، برای مرخصی آنان اقدام می کنیم."

زندانیان سیاسی بند ۳۹۰ در ادامه نامه خود با بیان اینکه “اجازه امکان تماس تلفنی زندانیان سیاسی و ملاقات حضوری آنها” از سازمان زندانها، به حوزه اختیارت دادستانی منتقل شده، این مسئله را در راستای "بازگرداندن اقتدار از دست رفته به دادستانی" دانسته اند.

آنان در ادامه افزوده اند که "برای برخی از زندانیان سیاسی در شهرستانها، تنها امکان تماس، شنیدن صدای خانواده هایشان از طریق تلفن است که توسط ماموران زندان و برای اینکه به قول شما و آن ها، ما آدم شویم بارها قطع شده است."

زندانیان سیاسی در ایران بارها در اعتراض به آنچه "نقض حقوق خود و یا رفتار مسئولان زندان" خوانده اند، اعتصاب غذا کرده اند.

در آخرین مورد آن دوازده زندانی بند ۳۵۰ در اواخر بهار امسال در اعتراض به رفتاری که با هدی صابر شده بود به اعتصاب غذای تر دست زدند که پس از ده روز با توجه به درخواست هایی که از بیرون زندان انجام گرفت، اعتصاب خود را شکستند.

با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۸۸، هنوز تعداد زیادی از چهره های سیاسی اصلاح طلب، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و شهروندان شرکت کننده در تجمع های خیابانی برای تحمل محکومیت های خود در زندان به سر می برند.

مطالب مرتبط