پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشت سال زندان برای دو آمریکایی بازداشتی در ایران

دو آمریکایی زندانی در ایران به هشت سال زندان محکوم شدند. شین بائر و جاش فتال به جرم ورود غیر قانونی به ایران به سه سال زندان محکوم شده اند و به دلیل جاسوسی به پنج سال زندان. آنها حدود دو سال پیش به همراه سارا شورد در حوالی مرز ایران و عراق دستگیر شدند.

باران حقیقت گزارش می‌دهد