پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پ‌ک‌ک: با ایران مذاکره غیرمستقیم داریم

سناریویی کهنه دوباره تازه شده است؛ حملات به کردهای خودی در سرزمین های غیر خودی. ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان پ‌ک‌ک را در شمال عراق بمباران می‌کند. ایران به حزب حیات آزاد کردستان- پژاک- در مرزهای ایران و عراق حمله می کند. تهران و آنکارا این گروه ها را تروریست و تهدیدی برای امنیت خود می خوانند. این گروه ها، اما، می گویند به رفتار این کشورها با کردها معترضند و برای آزادی مردمشان می جنگند.

نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی‌سی، با مراد کاراییلان، فرمانده نیروهای پ‌ک‌ک در ترکیه، گفت‌وگوی اختصاصی انجام داده است.