پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترکیه و ایران؛ درگیری با کردهای خودی در سرزمینی دیگر

سناریویی کهنه دوباره تازه شده است؛ حملات به کردهای خودی در سرزمین های غیر خودی. ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان پ ک ک را در شمال عراق بمباران می‌کند. ایران به حزب حیات آزاد کردستان- پژاک- در مرزهای ایران و عراق حمله می کند. تهران و آنکارا این گروه ها را تروریست و تهدیدی برای امنیت خود می خوانند. این گروه ها، اما، می گویند به رفتار این کشورها با کردها معترضند و برای آزادی مردمشان می جنگند.

مهین شفایی گزارش می‌دهد