پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به فعالیت‌های فضایی ایران

قرار است یک مهمان به جمع موجودات زنده ایران در فضا اضافه شود. سازمان فضایی ایران، اعلام کرده به زودی، چند میمون را سوار بر موشک کاوشگرش، به فضا می فرستد. حمید فضایلی، سرپرست سازمان فضایی ایران گفته این آزمایش، مقدمه پروژه فرستادن انسان به فضاست و قرار است تا پایان ماه رمضان به سرانجام برسد.

علی همدانی گزارش می‌دهد