پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش نگرانی‌ها درباره خشک شدن دریاچه ارومیه

نابودی مزارع کشاورزی، باران نمک، تخریب محیط زیست، آوارگی مردم ... همه پیامدهای خسارت به یک دریاچه هستند. دریاچه ارومیه می‌رود تا از بزرگترین دریاچه داخل ایران به یکی از کویرهای نمک این کشور تبدیل شود. اعتراضها به آنچه که بی توجهی یا ناکارآمدی دولت خوانده شده شدت گرفته است. حتی این اعتراضها با برخورد مأموران امنیتی روبرو شده است. از جمله امروز که به گفته شاهدان، پلیس در ارومیه گاز اشک آور شلیک کرد. عواقب این خشکی چه می‌تواند باشد و راه حل چیست.

مسعود آذر گزارش می‌دهد