پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض پارچه‌فروشان تهران به مالیات بر ارزش افزوده

مشکل دولت ایران با بازار پارچه فروشان همچنان ادامه دارد. دعوا بر سر اضافه کردن ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. دولت می گوید این قانون است و هیچ صنفی نمی تواند از آن مصون باشد. پارچه فروشان اما می گویند، اوضاع اقتصادی شان خوب نیست و نمی توانند مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد