ایران 'پیروزی انقلاب' لیبی را تبریک گفت

علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران "پیروزی انقلاب" لیبی را به مردم این کشور تبریک گفته است.

براساس بیانیه ای که وزارت خارجه ایران منتشر کرده، آقای صالحی در یک مکالمه تلفنی با مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی ملی لیبی، سقوط حکومت معمر قذافی حاکم لیبی را به مردم این کشور تبریک گفت.

این دو خواستار روابط نزدیک تر دو کشور در همه زمینه ها شدند.

در جریان مناقشه هشت ماهه لیبی، ایران با دخالت ناتو در این کشور مخالف بود.